Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.10.2009 14:28 - СВРЪХ РАЗУМЪТ - МИСТИКА ИЛИ НЕВИДИМА РЕАЛНОСТ?
Автор: tomich Категория: Лични дневници   
Прочетен: 16038 Коментари: 31 Гласове:
10Когато става дума за т.нар. Свръх разум или Висш разум, повечето хора си го представят в образа на белобрадия дядо Господ, изрисуван и изографисан по иконите и църковните стенописи. Представата им е свързана с религиозния образ на Бога, с неговото библейско могъщество, с чудодействената му сила и доброта.

Искам да подчертая още в началото, че Свръх разумът не е религиозен образ и няма нищо общо с обикновените религиозни представи за Бога, въпреки че някои древни и съвременни философи го свързват с персоналното развитие, духовното и физическо усъвършенстване на човека и по-специално на неговия мозък и ум, което го доближава до Божественото. Така смята например един от съвременните философи Шри Ауробиндо.

Много ме дразнят писанията и изказванията на отявлени материалисти и атеисти, когато обсебени от разни „научни факти” се опитват на юруш да доказват, че концепцията за Свръх разума не била нищо друго освен очевидна мистика. Ехидно иронизирайки и спекулирайки с понятието свръх разум, те го рисуват като белобрад старец, който живеел някъде си на своя планета и оттам с едно махане на вълшебната пръчица изпълнявал „невъзможни, недоказани от науката неща”. Да видим, дали е така.

 Разум и мозък. Има няколко определения на разума. На мен ми харесва следното: „Разум означава способност за логическо и абстрактно мислене, способност за обработване и анализиране на информация с методите на индукцията и дедукцията... Според мен това са най-важните характеристики на човешкия разум. Може ли някой да каже къде се намира разумът? Има най-различни отговори. Ще спомена само два. Единият е категоричен – мозъкът е разума. Другият казва, че Душата, т.е. нашето Съзнание или „Аз”-ът е  царството на разума. Първият отговор се основава на физиологичната структура на човешкото тяло и в частност на главния мозък (централната нервна система), като сложна материална система, от което следва, че разумът не би могъл да съществува преди появата на хомо сапиенс. Вторият отговор се основава на съществуването на една нематериална невидима субстанция, наречена Душа, свойствена на всички висши живи организми, притежаващи развита нервна система.

Мозъкът не е нищо друго освен една  сложна биологична структура или система, в която текат непрекъснато електрохимически процеси между неговите клетки (неврони). Изключителната сложност на мрежата от огромен брой неврони (от 10 до 100 млрд) и връзките помежду им прави мозъка една уникална биологична структура. Е, добре, каква е тогава релативността мозък – съзнание? Ако приемем, че съзнанието е разположено в милиардите неврони, можем да направим един мислен експеримент: започваме да отстраняваме  един по един невроните от мозъка. Къде тогава е границата и ще я достигнем ли, отвъд която човек остава без самосъзнание и се превръща в жив труп? Едва ли такава граница съществува. В главния мозък постоянно умират хиляди неврони без да се заместват от нови, но човек не губи съзнанието (усещанията, мисленето, осъзнаването на Аз-ът). Когато  изпадне в безсъзнание поради някаква причина, той нито усеща, нито мисли, въпреки че невроните продължават да изпълняват функциите си. На мен не ми остава друго, освен да приема едно от двете възможни умозаключения. Първото – душата (съзнанието) и разумът съществуват  някъде извън главния мозък, и второто – Душата и свързаният с нея разум са разположени в пространството между невроните и техните връзки. Склонен съм да приема второто заключение. Има хора по рождение с минимално количество мозъчни клетки, които живеят нормален живот. Има умни хора както с относително малко количество, така и с голямо количество сиво вещество, ако се оценява по размерите на черепа. Същото важи и за глупаците и идиотите. Всичко това като че ли потвърждава хипотезата, че самосъзнанието е някаква неизвестна засега не материална субстанция, не поддаваща се на количествено измерване и независеща от количеството на мозъчното вещество.

Разум и памет. Очевидно е, че разумът според даденото по-горе определение не е материя, а свойство, способност и съществува съвместно със съзнанието или душата. Мисловният процес, като продукт на разума, е невъзможен без наличието на информация, която също не е материална. Следователно, има тясна връзка между разум и информация. Но докато човешкият разум не би могъл да съществува преди появата на хомо сапиенс и е пространствено ограничен, информацията е неделима част от материалното и е безгранична в пространството и времето.

Малко по-иначе стои въпросът с човешката памет. Фактически тя представлява декодиран запис на информация, запазен в някаква биологична система, наречена носител,  която дава възможност за последващото прочитане на записа. Носителят на информацията може да представлява отделна молекула (например, клетъчната ДНК), група молекули, клетка(и) или някакви по-сложни материални системи. Следователно паметта е непосредствено свързана и позиционирана в материални структури, в определени области от мозъчната кора. Тука трябва да вметна, че информацията, която получаваме чрез нашите сетива, е копие на обективно съществуващата оригинална първична информация (данни, образи, форми, цветове, звуци). Невроните декодират постъпващите чрез нервната система в мозъка електрически сигнали в съответните центрове и предават декодираното копие на една загадъчна нематериална субстанция, наричана Душа, за по-нататъшно обработване. Разумът борави не с оригиналната информация, а с нейното декодирано копие. Обработвайки копието посредством комплексни мисловни процеси, разумът конструира, изгражда  и записва в паметта цялостен информационен образ под формата на представи, понятия, разсъждения, знания. Тези изключително сложни процеси не е възможно да се извършват, още повече да се управляват и направляват дори от десетки милиарди неврони. Копието, но не и оригиналната информация, може да се обработва, предава, приема, размножава. Всичко което се случва в нас, около нас, в космоса и вселената, като събития, процеси, явления и т.н., е информация абсолютна и неунищожима, не зависеща от човешкия интелект. Причината за това е, тясната връзка на информацията с материята, въпреки че тя самата не е материална. Когато една материална система се разруши, цялата съдържаща се информация се разделя или по-точно разсейва в нейните части. Системата престава да съществува, но информацията за нея остава, тя не изчезва. Такава „диспергирана”(раздробена) информация е възможно по принцип да бъде възстановена като едно цяло. Според мен има и друга причина, за да не може оригиналната информация да се унищожи. След като не е материя, тя не може да е друго освен особен вид енергия (аз я наричам информационна енергия), която, както е известно, е неунищожима.

          Мисленето е напълно загадъчен енергиен процес. Засега няма нито една достоверна, експериментално потвърдена цялостна теория за същността и механизма на мисленето, на мисълта. Вероятно е този процес да се извършва на субатомно, квантово ниво във вид на трептения с различни честоти. Ако е така, ние можем от всичко казано досега да синтезираме вероятната същност на свръх разума. Ето една шокираща хипотеза, която сигурно ще прозвучи като ерес, но може да бъде поне логически обоснована, защото е аналог на човешкия мозък.

Цялата Вселена е един гигантски мозък, елементите („невроните”) на който са всички намиращи се в нея материални системи. Взаимодействайки си, те обменят енергия, вещества и информация по различни вълнови канали (гравитационни, електромагнитни, светлинни) в неограничен диапазон на честоти. Няма логически противоречия, ако се приеме, че този обмен фактически представлява своеобразен „мисловен” процес на Вселената, в която енергийните трептения изпълняват ролята на кодирани информационни сигнали между отделните системи или подсистеми. Не виждам принципиални теоретични пречки да смятаме, че в неживата материя е напълно възможно да се извършват подобни мисловни процеси, характерни за човешкия разум. Но приемайки съществуването на Свръх разум, неминуемо трябва да приемем, че съществува и свръх Душа. Доколкото знам Душата и Духовното в човека сега не се отричат от материалистите. И тук отново изниква кардиналният въпрос: къде се намират вселенският Свръх разум и неговата Душа? Ами, навсякъде, във всяка точка от пространството. Както човешкият разум се намира в междуневронното пространство, така и Свръх разумът се намира в пространството между материалните системи в космоса. И може би онази „тъмна” невидима енергия, която кара съвременните научници, пардон, учени – математици, теоретични физици, астрофизици и химици жестоко да си блъскат черепните кутии, за да разгадаят нейната тайна, крие загадката на Свръх разума? Знам ли?...

Разумът не е задължителен приоритет на живата биологична материя според мен. Колкото и невероятно и фантастично да изглежда, мисля, че първичният вселенски разум (или Свръх разум, или Висш разум) се е появил и развил в неживата материя благодарение именно на генерираните от нея обменни информационно-енергийни процеси, лежащи в основата на мисълта въобще. Изглежда непривично и погрешно от пръв поглед да се прави сравнителна аналогия със способностите на човешкия разум и на Свръх разума. Така смята обаче човешкият разум, а какво мисли и как разсъждава Свръх разумът?... Човешкият интелект смята себе си за най-висшата форма на развитие на материята. Той е прав, но само в локален и формален смисъл. Защото той е рожба на неизмеримо по-могъщия и по-развит разум – Свръх разумът, който е създал човешкия разум по свой образ и подобие.  Натрупвайки и използвайки неограничени количества вселенска информация в продължение на милиарди години, Свръх разумът е проектирал, конструирал и създал не само човешкия интелект, но и живота на Земята по най-оптималния възможен начин. По същия начин човешкият разум сега се опитва да създаде свое копие, планирайки и конструирайки модели на мислеща машина. Това е естествен закономерен процес на самовъзпроизвеждане (репликиране) на системите, който може да се наблюдава навсякъде в природата. Движещата сила на тоя процес е само една – стремежът на системите към точката на равновесно състояние, за да се поддържа вечният всеобщ цикъл в природата зараждане → развитие → гибел → зараждане.

Свръх разумът не е мистика, а една обективно съществуваща висша форма на информационната енергия. Ограничеността на човешкия разум, стиснат в калъпа на собственото Его, не му позволява да допусне че съществува нещо по-висше и много по-съвършено и по-могъщо от него. Същевременно обединеният интелект на човечеството се стреми да създаде някаква бленувана свръх умна машина, която да се самопрограмира и самовъзпроизвежда (т.нар. хуманоидни роботи с изкуствен интелект)...Какъв странен парадокс! И може би ще я конструира в някакво „future”, но тя няма да е по-умна от него, защото законът за йерархията в структурите на природата не го допуска.

Гласувай:
101. compassion - Добре!
11.10.2009 19:35
Определението куца: Разумът има творчески способности, т.е. не само анализира, но и създава, твори. Това сам накрая го доказваш.
Сега остава да намериш и мотивацията. ЗАЩО? Защо и кой е създал свръх разумът. Сам не е възникнал. Случайност няма. Защо после създава човешкия разум по свой образ и подобие? Като свои роби? За да увеличат неговите възможности? (както прави човека с роботите и компютрите) А за душата така и нищо не се разбра.... А какво мислиш за кристалната мрежа? А мислите не са ли и те енергия? А знаеш ли, че някои неврони се модифицират и изземват и функциите на умрелите съседни неврони, за да работи целия мозък отново оптимално? Кой ги командва? Всяка клетка има памет за функциите на цялото. Това не е съзнание, а закодирано знание. Кой? и пак ЗАЩО?
цитирай
2. tomich - Разумът има творчески способности...
11.10.2009 23:31
Определението на разума не куца. Това е най-краткото и стегнато определение на най-важните способности(характеристики) на човешкия разум. Никакъв творчески процес в разума не е възможен без способност за логическо и абстрактно мислене и без способност за обработване и анализиране на информация.
А защо смяташ, че непременно някой трябва да е създал Свръх разума, след като цялата Вселена предствалява гигантски мозък и Свръх разумът е неделима част от него, както е човешкият мозък и човешкият интелект? По-подробен отговор мисля че съм дал в поста. Нали сега няма да ме попиташ кой е създал Вселената? :-)

"Защо после създава човешкия разум по свой образ и подобие? Като свои роби? За да увеличат неговите възможности? (както прави човека с роботите и компютрите)"

Въпросът е логичен и много интересен. Това е почти същото да се запиташ: защо бащите правят деца? Аз си мисля, че отговорът го знаеш по-добре от мен. А краткият отговор е: защото в природата действа един общ закон за възпроизвеждане на подобните системи. Прочети отново внимателно 2-ра и 6-та части на постинга Още нещо за системите и ще намериш подробния отговор по-подробен отговор. Мисля, че имаше дори твой положителен коментар по въпроса за подобието на системите. Не знам дали ти е известна, но има цяла теория за подобието (микро и макро )в природата, т.нар. теория на фракталите, много е интересна.
Нямам представа каква кристална мрежа имаш предвид.
Съгласен съм, че мисленето е енергиен процес, вероятно на квантово ниво, както съм писал в поста. Отначало смятах да засегна по-подробно този фундаментален съзнателен процес на разума въобще, но се отказах - обемът на постинга щеше да набъбне прекалено много.
Напълно е възможно някои неврони в човешкия мозък да изземват функциите на умрелите, но нали си съгласна, че по тази логика ще настъпи момент, когато няма да има повече свободни неврони, които да заместват умрелите? :)
Кой е "командирът" на всички тези удивителни процеси? Ами, очевидно Душата въобще. Никъде не съм обсъждал клетъчната памет и не съм казал, че тя е съзнание. Паметта е носител на информация, а не съзнание.
Благодаря за многобройните въпроси и изказаното мнение! Смятам, че задоволих любопитството ти, или не?
цитирай
3. анонимен - С голям интерес прочетох постина ти .
12.10.2009 04:39
Забелязвам ,че все пак четеш философи :-))
Остава да пусна още един глупав постинг и след това ще напиша нещо много сериозно по тази тема - за разума .
Тогава ще спорим :-))

пп: Между другото , въпреки споровете ти с бегетрон , забелязах ,че и двамата имате много сходен подход към търсене на решения . Опитвате се да изградите система или да намерите вече съществуваща такава . Даааа , има с какво да ви изненадам (макар и отсега да подозирам , че ще отричате настървено) :-))
Поздрави!
цитирай
4. tomich - С голям интерес ще прочета постинга ти
12.10.2009 11:07
Философията ме забавлява преди всичко :-))
Надявам се Свръх разумът да не допусне "кръвопролитие" в предстоящият спор! :-)) Подозирам обаче, че спорът май ще се превърне в обмен на постинги, а? Ха ха ха!
цитирай
5. panazea - tomich,
12.10.2009 15:12
Защо гениалните идеи ни хрумват когато сме сами , на спокойствие , далеч от тълпата . Особено в планината . Където ефирът не е замърсен със сигнали .
Поправих го . Прощавай , ако съм те обезпокоила.
Привет!
цитирай
6. tomich - Защо гениалните идеи ни хрумват...
12.10.2009 17:08
Нямам и най-малка представа какви са тия гениални идеи, които

"ни хрумват когато сме сами , на спокойствие , далеч от тълпата . Особено в планината. Където ефирът не е замърсен със сигнали. И после тези идеи ги представяме за свои . Наши ли са наистина те?"

Очевидно намекваш за някакво плагиатство на някакви гениални идеи? Моля те, бъди пределно ясна и кажи какви са тия гениални идеи и къде съзираш плагиатство.
цитирай
7. tili - Много логично продължение на
12.10.2009 21:04
серията ти постинги за системите. Много убедително звучи. Ще добавя и на "земно ниво" теорията за колективното несъзнавано на д-р Юнг. Наистина понякога изглежда, че идеите се "носят по въздуха" и се реализират неочаквано и едновременно в отдалечени точки от хора, които нямат връзка помежду си. Вероятно по този начин Свръх разумът прави корекции и ни тласка в нужната за целите му посока ;-))) Привет!!!
цитирай
8. tomich - Възможно е...
12.10.2009 22:19
Имам бегли познания за Карл Юнг. Възможно е да има подобна теория, както казваш, но мен страшно ме заинтригуваха, какви идеи "гениални" може да се "носят по въздуха" и да се плагиатства с тях. Ти имаш ли някаква представа?
Благодаря ти за положителния отзив за моя постинг!
цитирай
9. panazea - tomich,
13.10.2009 12:36
Аз ти се възхищавам ! И не намеквам за плагиатство! Ти си мислиш , че аз си мисля , но аз не си мисля !
Аз мисля , че твоите идеи са чудесни и са си твои !
Просто споделям , какво чувство имам , когато съм в планината , като че ли по-близо до този разум . Този разум са търсили всички монаси , отшелници , исихасти ! Тяхното е съзерцание , обратно на сегашната свръх активност / екшън/. Понякога ни упрекват , че сме пасивни и съзерцателни . Това споделям и чакам твоето мнение. Аз разсъждавах философски - ако може така да се каже . Ами на мен интересни идеи ми хрумват винаги , когато съм усамотена . И исках да знам дали намирам своето аз , или изпълнявам поръка на свръх разум ,предопределение. Това е!
цитирай
10. panazea - tomich,
13.10.2009 12:39
Гениални идеи и прозрение са имали Леонардо Давинчи,Джордано Бруно , Жана Д`Арк . Сега да изброявам ли?
цитирай
11. анонимен - Много интресен разговор се заформя .
13.10.2009 13:48
Обаче , Томич , трябва да знаеш , че темата за Свръхразума е една от най-любимите на почти всеки философ :-))
Аз мисля ,че цивилизацията ни се развива "на скокове" . Натрупаното познание и рутина в един момент ни водят до "задънена улица". А после в главата на някой блясва гениална идея и човечеството се изтрелва в следващото ниво на развитие . И забележи , че тези гениални проблясъци не осеняват задължително най-умните , най-образованите и най-подготвени в дадената област умове .
Дали Някой или Нещо ни "помага" от време на време ? Или се опитва да ни "помогне" постоянно ,но се получава така ,че успяваме да го "чуем" много , много рядко ?
Или пък просто хората са само едни пораснали деца и имат нужда да вярват в съществуването на някой ,който ще се грижи за тях , ще ги обича и ще прости всички техни грешки .
цитирай
12. tomich - panazea
13.10.2009 17:05
От кога те чакам за отговор...
Хубаво е, че сподели какво изпитваш когато си в планината. Преди доста време бях написал пост: "Тишината и мълчанието", в който споделих какво изпитва човек, когато изкачи някой планински връх ...Горе-долу това, което и ти споделяш за планината. Та в него изказах някои мисли и за човешкото мълчание...
Казваш, че не намекваш за плагиатство въобще. Ами тогава как да разбирам твойто изречение:
"И после тези идеи ги представяме за свои" ? Неточност в изказа ли е или има двусмислие в него? Ако е неточност - изправи я, аз харесвам точността. Смятам, че въпросът е принципиален - не става дума за мои, твои или на Пешо идеи, колкото и чудесни или глупави да са, мисля че ме разбираш?
Понеже не съм философ, искам да ти кажа простичко, че това което ти мислиш няма как да го знам, както и това което аз мисля няма как ти да го знаеш. Затова смятам, че комуникативната реч трябва адекватно да отразява нашите мисли, ако искаме да се разбираме като разумни хора.
цитирай
13. tomich - sartorium
13.10.2009 17:13
"цивилизацията ни се развива "на скокове" . Натрупаното познание и рутина в един момент ни водят до "задънена улица".

Не мога да не се съглася с твойто мнение, Сарториум, още повече, че то се покрива с представите ми за различните нива на равновесно състояние на системите, една от които е цивилизацията. Не съм съгласен обаче, че бляскава гениална идея в нечия глава може да изтреля човечеството в следващо ниво на развитие.

"Дали Някой или Нещо ни "помага" от време на време ? Или се опитва да ни "помогне" постоянно ,но се получава така ,че успяваме да го "чуем" много , много рядко ?
Или пък просто хората са само едни пораснали деца и имат нужда да вярват в съществуването на някой ,който ще се грижи за тях , ще ги обича и ще прости всички техни грешки."

Според мен първите две въпросвания, както казва wonder, нямат нищо общо с второто ти предположение. Нали съм писал в поста, че Свръх разумът нито можем да го видим, нито да го чуем (много рядко или много често).
Дали хората са пораснали деца...? Разбирам тънкия ироничен намек, но отговорът може да чуеш от самите хора. Гарантирам ти обаче , че няма да са еднозначни.
цитирай
14. tili - Аз никъде на споменавам
14.10.2009 13:17
"плагиатстване". Мисля си дали развитието на дадена система, дотигнало критичната си точка, налага появата на нови неща (идеи, изобретения, технологии, промяна на мислене...), за да се коригира то. Тогава като по чудо се появяват двама, трима гения, които в точния момент, независимо един от друг изобретяват електрическата крушка, например. Тук мисля, че има намеса отгоре. Някой намира подходящите изпълнители на плана си. Изглежда малко обречено, но е така - "Човек предполага, Господ разполага"
цитирай
15. tomich - Tili,
14.10.2009 14:20
Мнението ти за развитието на една система е сходно с това на сарториум и не противоречи на общата закономерност наблюдавана при системите. Но развитието е една тенденция, т.е. в него играят роля и случайни фактори (обективни и субективни). Затова хода на развитието не е една гладка възходяща а по-скоро начупена линия с възходяща тенденция. В този аспект системите имат механизми за самокоригиране, т.нар. усилващи (положителни) и забавящи (отрицателни) обратни връзки между елементите или подсистемите на системата в стадия на развитие. Мисля си обаче, че няма "текуща" намеса на Свръх разума. Според мен по-правилно е да смятаме, че той вече се е намесил еднократно, като е заложил в системите механизмите за самокорекция.
Поздрави!
цитирай
16. tili - И пак не ми оговаряш
14.10.2009 18:15
на въпроса как "идеите се носят по въздуха" ? Или аз не схващам, че и това е заложено предварително. Дали и хората са били избрани да се появят точно навреме ? Изобщо - имаме ли избор или сме изпращани тук според плана??? Май философите...
цитирай
17. panazea - tomich ,
14.10.2009 18:31
получи се недоразумение.
Моята мисъл беше дали , човек не се заблуждава , че това са си негови идеи. Дали те не идват от разумът , а пък ние ги възприемаме като свои.
Както птиците в своя полет се ръководят и следват ред , както рибите плуват на пасаж , който описва сложни геометрични фигури , разстоянието между отделните риби и птици остава същото , както при висшия пилотаж.
цитирай
18. tomich - Tili,
14.10.2009 23:37
Нещо не те разбирам. Ти не ми задаваш въпрос КАК , а постулираш, че "идеите се носят по въздуха" и затова би трябвало аз да ти задам този въпрос :)) Но приемам, че си ми задала въпроса. Съгласен съм донякъде с теорията на д-р Юнг,въпреки че тя има религиозен оттенък. Ако приемем за даденост, че мислите ( а идеите според мен са точно такива) са вълнови трептения, предаването им на растояние е възможно по принцип. Може би телепатията, която съм убеден че съществува, е едно косвено доказателство?
Знаеш ли, Тили, повече съм склонен да мисля, че Свръх разумът е заложил в човешкия разум още при създаването му телепатична програма, имайки предвид недостатъците на звуковата комуникация между тогавашните хомо сапиенси...Хм, ето сега имам чувството, че тая идея-догадка, която ми хрумна, току-що кацна в моя мозък, долитайки от някой друг на растояние хил.километри :))))
Поздрави!
цитирай
19. tomich - panazea,
14.10.2009 23:39
Ако имаш предвид дали те не идват от СВРЪХ разума,точния отговор само той може да ни даде :).
Що се отнася до мен, винаги съм бил против вманиаченото - не съм сигурен дали това е точната дума - афиширане от когото и да било на собствени идеи и виждания, особено пък ако се възхваляват и фетишизират.
Във Вселената и конкретно в нашия земен свят има много неясни, загадъчни неща, които човешкият интелект не е разкрил и обяснил. Ясно е, че за стандартното мислене ограничено в рамките на остарели представи, теории и парадигми не е по силите му да пробие и проникне в нематериалното. А то съществува осезаемо, въпреки че не го виждаме...
Недоразуменията не са изключени при комуникациите. Затова се налага да ги отстраняваме своевременно. Хубаво е, че ти го видя и отстрани.
О кей!

цитирай
20. compassion - Значи така
15.10.2009 16:54
Вселенският разум се е напънал веднъж, създал е каквото е създал и после го е обхванала дълбока дрямка или пък си гледа сеир. До къде ще я докарат системите без негова намеса. ЖИВОТЪТ не спира и не само че продължава, но и се развива и усъвършенства. Разбираш ли? Самият живот е живо "нещо" и това е онази кристална решетка, за която още не си чувал, но резултатите от нейното функциониране те засягат и тебе и току ти дойде някаква идея (няма да настоявам в търсене на първоизточника. Другите коментирали вече го казаха достатъчно ясно). Аз съжалявам, че не знаеш английски и това ограничава възможностите ни за комуникация. А да седна тук да ти разказвам всичко, което мисля за вселената не ми се струва подходящо за коментар.
Най-важното е, че все повече хора мислят и пишат за тези неща. Вече сме в новата дименция. Не се карайте кой крив, кой прав (ЕГО), а тихо се вгледайте навътре. Всички го носим в себе си.
цитирай
21. tomich - Ама,защо така?
15.10.2009 19:45
По-полека, compassion, без излишни емоции! Системите не са с нищо заслужили да ги иронизираш толкова безпощадно :) Те си живеят своя живот, развиват се, усъвшенстват се и...умират и отново се раждат, досущ като хората...без да се интересуват какво мислим ние за тях. А "вселенският" разум не дреме...Например, как ще докажеш, че твоето емоционално изказване не е негово дело и не те провокира? Преди да напишеш тоя коментар, той вече го е планирал и пействал в твоя разум :))). Така е, ЖИВОТЪТ след като е създаден вече не спира, СМЪРТТА също не спира, защо му е на Свръх разума да се намесва и преправя вече създадените от него фундаменти? Неговата грижа сега е да наблюдава какви ги вършат неговите рожби...
Така и не ми обясни какво представлява кристалната мрежа, която засягала и мене. Като не знам английски, обясни ми го на роден език - това поне няма да е проблем за теб :)) Да не е някакъв конкурент на Свръх разума? Ле леее! Тогава я овапцахме! :). Не е необходимо да седнеш тук и да ми разказваш какво мислиш за вселената, просто напиши като мен един пост и аз ще се помъча да те разбера.
Поздрави!
цитирай
22. universalnite000 - Поздравления за постинга - личи си, ...
26.10.2009 17:32
Поздравления за постинга - личи си, че е писан от човек с будно съзнание , в унисон с темата ще изложа накратко и моето виждане :

Съзнанието непрекъснато се възпроизвежда с разширяването на сътворението в безкрайността. На най-високото ниво, на най-висока честота се намира първоначалното съзнание, от което е произлязло всичко. То е общият сбор от всичко научено и преживяно от момента , когато Сътворението е станало съзнателно. То също еволюира непрекъснато, като наблюдава и усвоява в есенциален вид преживяванията на всички свои страни на по-ниските честоти. Източника е Върховния Разум, от който е произлязло всичко.
Използвам термина "разум" за описание на вечната част от нас, защото предпочитам да избягна религиозното значение, заложено в думата "душа". Но разум , душа и дух са взаимно заменяеми термини, които описват сливането на енергийните полета, които вдъхват живот на физическото тяло и които никога не умират. Те съществуват на ниво, наречено от науката субатомно, поради което ние не можем да ги усетим чрез 5-те сетива. Енергиите обикновено вибрират твърде бързо за тези сетива, макар че някои чувствителни хора могат да ги различават. Когато говорим за хора, които "виждат аури", те наблюдават това съзнание около тялото. Това е гоблен от цветове, която се променя в зависимост от настроението ни. Цветовете, подобно на всичко друго са енергийни вибрации.
Тези енергийни полета, аспекти от нашия разум, се превъплъщават в безброй физически тела на тази планета и на други места. Всички ние сме извънземни, тъй като се намираме тук , на тази планета като част от нашата еволюция. Всеки от нас е имал минали животи в хода на историята. Били сме тук много пъти в безброй много различни ситуации и раси. Това превръща расистките и националистичните предразсъдъци в пъна нелепост. По закона на кармата (или причината и следствието) ние творим своето собствено бъдеще с всяка мисъл и действие, защото е истина, че онова, което причиним на другите, рано или късно ще сполети и нас, за да се запази баланса в нашата еволюция.......
цитирай
23. tomich - Благодаря...
26.10.2009 18:38
за оценката и поздравленията. Намирам, че има значително о сходство на вашите и моите виждания за същността и еволюцията на Висшия разум, връзката му със Съзнанието в глобален мащаб и неговото значение за възникването и развитието (еволюцията) на Вселената. Това ме радва и засилва още повече убеждението в реалността на неговото съществуване.
цитирай
24. minchomin - СВРЪХ РАЗУМЪТ
27.10.2009 20:06
За допълнителна информация може да прегледате в
моя блог темата "Церн- грешен подход на световната наука за 4 млрд. швейцарски франка".
цитирай
25. compassion - Кристалната решетка
28.10.2009 12:31
Накратко: Живота е вечен, но не съществува като константа, а се развива и усъвършенства, т.е. той живее. Но това не значи, че "вчера" е бил в зачатък, а "днес" се е появил като такъв. Няма Време. Не е абсурдно, но така изглежда от нашия ъгъл на полезрение. Ние живеем в свят, ограничен от времето и прастранството и поради ограничените си сетива не възприемаме и не усешаме много процеси и явления, които се извършват във Вселената. Ограничените хора затова просто ги отричат, а отворените за новото, прогресивните хора с любопитство продължават да търсят отговорите (с различни методи). Защо никой не е „видял” кристалната решетка? Защото тя съществува не във времето и пространството и не е вещ „НЕЩО” или явление, а непрекъснато променящ се Феномен, нещо като състояние, потенциал на всички възможности. В този смисъл паралелните светове съществуват „обективно” като възможно развитие. Защото в кристалната решетка всичко и всички съществуват навсякъде и във всяко време, т.е. едновременно в миналото, настоящето и бъдещето. Изобщо времето не е поток, движещ се по права линия, както някои си го представят. Пространството не е свързано с географски ширини и дължини, както на Земята го обясняваме. То е самоосъзнато съзнание или с други думи: ти се възприемаш чрез своето Его тук и сега като Томич на Земята в година 2009. А твоето съзнание, когато се самоосъзнае (не мисли, не чувства, не възприема света със сетивата си, а просто Е в блаженство), разтворено в кристалната решетка на всички възможности, тогава то е ЕДНО с другите в любов и хармония не като чувства на отделния човешки индивид, като резултат от Избор, а като естествено състояние на Свръх Разума, част от който Е. В кристалната решетка няма йерархия, а Единство. Никой никого не поражда от "днес" за "утре", а всичко съществува едновременно и неопределено като самостоятелно, както сме свикнали да възприемаме света. Всичко потенциално съществува и се променя, разширявайки се и пулсирайки с енергията, наречена Любов, градивната енергия на Живота.
цитирай
26. tomich - Всичко може.
28.10.2009 17:11
да е така както ти го разбираш и възприемаш, compassion. Някой друг може да го разбира и възприема по друг начин - нали кристалната решетка е "НЕЩО", което непрекъснато се променя и е потенциал на всички възможности. Намирам обаче едно логическо противоречие. Първо казваш че няма време, а после "Ние живеем в свят, ограничен от времето и пространството". Има или няма време? Не можем да живеем в свят, ограничен от неограниченото пространство, освен ако имаш предвид нашия земен свят. Понеже съм свикнал да прониквам в дълбочината на нещата, не ми стана ясно защо се нарича кристална, а не някаква друг решетка? Решетката на всеки кристал е симетрична и във върховете на нейните елементи са разположени атоми или йони. А какво представляват тогава върховете на елементите на вселенската кристална решетка и с какво е запълнено пространството между върховете ? Аз се възприемам като Томич, не чрез моето Его, а чрез съзнанието си. Тук ще те помоля да не обсъждаш съзнанието и Егото на която и да било личност - мисля, че по въпроса за Егото сме се разбрали...
След като приемаме, че Свръх разумът е първоизточника на нашето съзнание и дизайнера и създателя на Живота, логично следва да приемем, че системната структурата на Пространството по необходимост трябва да е йерархична, т.е. съществува йерархия не само във и между материалните системи , но и в съзнанието. От тук не следва обаче, че Единството в духовния свят ( в множеството частни съзнания) е невъзможно. Напротив, то е невъзможно без йерархия. В този смисъл ти отговорих по-горе в ком.21, че вселенския Свръх разум не дреме, а наблюдава какви ги вършат неговите рожби. С други думи прави съответни корекции в поведението на своите Души.

"Никой никого не поражда от "днес" за "утре", а всичко съществува едновременно и неопределено като самостоятелно, както сме свикнали да възприемаме света."

След като съществува Свръх разум, не може всичко да съществува неопределено и самостоятелно. В моите постинги относно системите, а Свръх разумът е точна една свръх мощна енергийно-информационна съзнателна система, показах че всяка система се ражда, развива и умира (Свръх системата на Разума е единствено изключение, дължащо се на възникването му от неограничената в пространството и времето и непрестанно натрупваща се и неунищожима вселенска информация) и отново се ражда, участвайки във вечния всеобщ цикъл "зараждане - развитие - гибел - зараждане". Движещата сила в този цикъл е възходящата тенденция в системите към достигане на състояние на равновесие, т.е. на хармония. Във висшите биологични системи ( с развита централна нервна система) това е стремежът им към сексуално и духовно или само сексуално единение с цел възпроизвеждане и опазване на биологичния вид. Духовният свят на вселенското съзнание е царството на духовното единение, на онази тайнствена, неподвластна на химията и времето, енергия наречена Любов.
цитирай
27. compassion - Висял човек на клон
30.10.2009 12:13
и се провикнал: "Господи, помогни ми! Ще падна и ще се пребия." Чул го Господ и му отгворил: "Пусни се! Няма да паднеш, защото аз ще те хвана" Тогава човекът още по-силно се развикал: "Няма ли някой тук да ми помогне?!"
Ако не се пуснем от закостенелите си разбирания и сам Бог не може да ни помогне. Никой човек не знае цялата истина, но може да я търси и ако се "пусне от един клон", може да види нещата по друг начин от друг "клон" и така от клон на клон ( в "маймунското" си съществувание), докато слезем на "земята" и станем "хора" (разбирай, освободим се от материалистичната си представа и се усетим като дух, едно със Свръх Разума). Всички имаме шанс, но не всеки го взима. СТРАХ да не паднем....
цитирай
28. zaw12929 - Интересен постинг и коментар, затова добавям
01.12.2009 20:52
Когато с вълнение и удоволствие гледаме красивата панорама, трябва да не забравяме, че това не е било винаги така, не съпътства хората. Градено е с хилядолетия труд, за да получи този си вид наречен цивилизация- резултат от творческия труд на човека писателите
композиторите, подписват името на творбите си. На технически средства, такива имена няма. Тяхното създаване е започна от деня на очовечаването. Първочачалната идея, постижение са променяни в гигантска щафета: например от наколните жилища, до небостъргачи, от талига до превозни средства. Всяка епоха има своето ниво на цивилизация-всичко, построено от човешка ръка, каквото няма в готов вид природата, а е измислено от ума на хората!
Построения днес свят, средата която ни обкръжава е заслуга на тези, които са измислили, всяка техническа подробност. Това промени, променя и ще преобрази човека, човечеството, вселената. Вече не е оня човек от епохата на наколните жилища, като облик, познания, умения.
Докато добавя новост, към устройството на една или друга вещ, добавя нови клетки на познанието в главата си, увеличава мозъка си. Което ще продължи, до превръщане цялата вселена в цивилизация, човека във висш разум, по подобие на разума, който го е създал и също способен да „отлежда” поколенията на планетите, както го прави днешния Бог за нас. Човекът е „дете” на Божество. По най известния на всички ни закон-всеки Бог, отлежда Богове.
Човекът се отличава от цялата жива природа, по интелекта-способността да общува, да преодолява време, разстояния, смърт. Наличието на човека, неговото качество постигнато с милиони поколения, ”работили” върху мозъка доказва, наличието на вечни условия, за усъвършенстване до безраничност на ума във ВИСШ РАЗУМ. Човечеството е подобно, на една какавида, от която ще се излюпи нова пеперуда, за да даде семето на ново начало.
Хаос и ред, живот и смърт ,умиране и раждане, борба и оцеляване са синоними на вселената, на вечността, всичко изпълващо безмерността подлежи на тяхна власт, рано или по късно в непрекъснат кръговрат
Земя. богове, слънца-всичко расте, променя се, за да се роди, да живее и умира, когато му дойде времето, заменено от новородено поколение.
цитирай
29. revival - "Духовният свят на вселенското съзнание е царството на духовното единение, на онази тайнствена, неподвластна на химията и времето, енергия наречена Любов,г
07.03.2010 14:33
С голямо закъснение чета този постинг.Поздравления,Томич!Стискам ти ръка!
цитирай
30. tomich - Убеден съм че...
07.03.2010 20:01
е така, revival! Радвам, че споделяш моето светоусещане. Благодаря за поздравленията!
цитирай
31. zarenkow - Поздрави , чудесен е стремежа към познаване на Света
01.03.2013 00:48
в т.ч. Човека. За съжаление почти нищо не споделям от казаното. Духовния Свят това е мисленето. Мисленето е процесирането в една информационна система. Логиката в това процесиране е едно от превъплащенията на причинно следствния закон в Света , който познаваме. Нищо мистично . Само малко по добър интелект за сега от изкуствения.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: tomich
Категория: Други
Прочетен: 669161
Постинги: 101
Коментари: 1060
Гласове: 6885
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728